Customer Onboarding Bootcamp

Det mest kritiska momentet i hela kundresan är vad vi gör efter sign – det vi kallar “onboarding”. Men hur genomarbetad är vår process för onboarding? Hur är upplevelsen från kundens perspektiv? Hur ”bra” levererar vi egentligen?

För att svara på de frågorna har vi tagit fram en serie om tre olika webinars. Det är en “bootcamp” för er som vill ta onboarding till nästa nivå. Vi kommer göra en djupdykning på området och ge er massor med praktiska tips och exempel.