Customer Success Fokus Onboarding

Få saker är så avgörande som första tiden för en ny kund. I det här seminariet angriper vi alla de utmaningar som finns med onboarding av kunder för SaaS-tjänster.

Vi lyfter fram de sätt som onboarding gör skillnad för hela kundresan och hur rätt onboarding sätter kunden på en rak kurs mot bättre användning, större nöjdhet och merförsäljning.

Seminariet har ett fokus på hur man jobbar i praktiken och vi kommer ge många konkreta exempel på företag har lyckats inom området.

Agenda:

 • 1
  De vanligaste misstagen och symptomen
 • 2
  Onboardingprocessens nycklar
 • 3
  Low touch / high touch
 • 4
  Lyft utbildningen till nästa nivå
 • 5
  Mätpunkter – hur går det och när är onboarding klar
 • 6
  Next step – sätt kunden på rätt spår framåt
För vem?

Det här on-demand webinariet är för dig som är chef eller jobbar med befintliga kunder inom SaaS eller liknande abonnemangsmodell. Det är fokus på företag som jobbar business-to-business och täcker både de med stora mängder kunder och mindre avtalsvärden, samt de med färre kunder och större avtalsvärden.

Se webinariet on-demand